Regulering av bruk av kjemikalier

Xerox har i lang tid arbeidet for minimere bruken av farlige stoffer i vre produkter. Med hensyn til dette har vi iverksatt strenge interne standarder og har utarbeidet krav til vre forhandlere for regulere bruken av kjemikalier i Xerox-produkter, deler og forbruksartikler.

Standarden EHS 1001: Xerox’ krav til helse, milj, sikkerhet og brekraft hos leverandrene: Forbud/restriksjoner mot kjemikalier og merking av deler, fastsetter reguleringskrav som m flges, kjemikalieforbud og -restriksjoner og merking av deler for deler og materiale som skal brukes i elektroniske produkter og emballasje. Standarden EHS 710: Emballasje, angir de minste milj-, helse- og sikkerhetskravene for emballasje av produkter, deler eller materialer som sendes til et hvilket som helst produksjonssted, distribusjonssted eller kunde fra leverandrer eller andre Xerox-steder. Alle forhandlere m oppfylle disse kravene som en forutsetning for kunne samarbeide med Xerox.

Xerox frer i tillegg streng kontroll med innholdet i forbruksartiklene vre (toner og blekk), noe som ytterligere begrenser bruken av stoffer.

EUs REACH-forordning

Forordning 1907/2006/EF om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) har som ml etablere et rammeverk for vurdere effekten kjemikalier har p miljet og menneskers helse, og for vurdere om de mest potensielt farlige av disse kjemikaliene skal vre gjenstand for godkjenning eller forbud. Xerox forventer oppfylle alle kravene i REACH-forordningen nr disse bestemmelsene blir satt i kraft og er gjeldende.

Oversikt over Xerox og samsvar med REACH (PDF, 40 KB)

Her kan du lese mer om hvordan Xerox opprettholder ren luft og vann i sin produksjon