Xerox

var først ute med teknologien

Chester Carlsen

Innovation