Support

Ved teknisk feil eller behov for service (se prosedyre under)  og forbruksartikler (toner/trommel) på ditt Xerox utstyr

null

Xerox kundestøtte

Vi kan tilby assistanse i forbindelse med installasjon,
flytting og teknisk hjelp utenom vanlig service utfra fakturerbare satser.

Kontakt oss på:
post@xpartner.no

null

Tilsending av toner

Alle Xerox maskiner er tilknyttet et system som automatisk sender ut toner og forbruksartikler.

Det er to typer avtaler, en som er inkludert i den vanlige serviceavtalen og en som knyttes direkte opp til en 24/7 overvåkning som ivaretar alle utskiftbare enheter i maskinen

null

Bestilling av service

Det finnes to enkle metoder å bestille service på.

For kunder med vanlig serviceavtale Ring 81500308 > velg 1 > trykk inn serienummer > forklar problemet for en kundekonsulent

For kunder med MPS avtale (24/7 overvåkning) Ring 23 16 22 99 > trykk inn serienummer > forklar problemet for en kundekonsulent

null

Automatisk telleverk

For at faktura knyttet til din serviceavtale skal være korrekt er det viktig å få inn maskinen telleverk til faste frekvenser. Dette kan man lett glemme og det kan resultere i en estimert faktura som er til bry både for dere og oss.

Din maskin settes derfor opp til å sende oss telleverksdata hver dag slik at vi ivaretar denne operasjonen for deg.

null

Tilsending av toner

Alle Xerox maskiner er tilknyttet et system som automatisk sender ut toner og forbruksartikler.

Det er to typer avtaler, en som er inkludert i den vanlige serviceavtalen og en som knyttes direkte opp til en 24/7 overvåkning som ivaretar alle utskiftbare enheter i maskinen

null

Retur av forbruksartikler

Takk for at du ønsker å resirkulere de brukte forbruksartiklene fra Xerox. Dette resirkuleringsprogrammet er enkelt å bruke – du klikker bare på lenken nedenfor og følger instruksjonene. Du kan også få en miljø levert på ditt kontor ved å benytte denne epostadressen:

EVRXEROX@no.dsv.com. Oppgi firmanavn, adresse og hvilken Xerox maskin du har så blir dette levert og hentet på ditt kontor.

Les mer her

X-Partner, logo

Xerox kundeservice

Kunder med vanlig serviceavtale skal ved teknisk feil kontakte Xerox kundeservice på 815 00 308. Stå ved maskinen med serienummer og feilkode tilgjengelig. Operatøren til Xerox vil først forsøke å feilsøke via telefon for å sette maskinen i drift igjen. Om dette ikke lar seg gjøre vil det bli sendt ut en tekniker.

Kundeservice (MPS)

Kunder med serviceavtale som er knyttet til 24/7 overvåkning og omfattet av en Management Print Service avtale skal kontakte 23162299. Maskinens status er allerede registrert i Xerox servicelogg. Det er likevel påkrevd å kontakte servicesenteret for å eventuelt forsøke å løse problemet pr telefon.

Xpartner support

Ved roblemer med drivere, omlegging av nettverk, software eller 3 parts utfordringer kontaktes en av våre systemteknikere. Send oss en mail og vi kontakter dere innenfor kort tid. Vi gjør oppmerksom på at noen tjenester kan være fakturerbare. Dette primært i tilfeller hvor det er utenforstående endringer som medfører at vi må rykke ut.